Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Medlemskab

Som medlem

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition.

Alle er velkomne til gudstjenester i folkekirken. Du kan også deltage i kirkelige fællesskaber og gøre brug af kirkernes mange tilbud som f.eks. koncerter, kirkekor, studiegrupper, foredragsaftener, babysalmesang, spaghetti- og rockgudstjenester og meget andet.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Vil du melde dig ud?

Hvis du vil melde dig ud, skal du tage kontakt til kirkekontoret i dit sogn. For at udmelde dig skal du oplyse dit fuldnavn, adresse samt CPR nr i en skriftlig henvendelse. Bemærk at email ikke er en sikker forbindelse (SSL). Vi anbefaler derfor man bruger denne blanket og sender med posten men ekspedere også henvendelser pr. e-mail. Du behøver ikke at bruge blanketten, men kan også skrive et brev. Du er også meget velkommen til at tale med en præst hvis du ønsker det.

Husk det er gratis at melde sig ud af folkekirken og Kirkeministeriet har ikke givet særskilte godkendelser til enkelte virksomheders særlige udmeldelsesprocedure. Dvs. det kræves ikke brug af NEM-ID. Der kræves blot du oplyser dit fuldnavn, adresse samt CPR nr. i et brev eller e-mail til dit bopælssogn.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal det dog ske med dit samtykke. 

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Overvej konsekvenser før du melder dig ud

Du har ikke ret til kirkelige handlinger og din beslutning vil blive respekteret som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse lokale tiltag landet over. Nogle vælger af samme årsag, at fastholde medlemskabet af folkekirken, selv om de ikke selv er troende.

Kirkekontor

Du skal henvende dig til personregisterføren på kirkekontoret i det sogn, hvor du selv eller de berørte personer har bopæl hvis de vedrører nogle af disse ting:

  • attester
  • fødselsanmeldelse
  • medlemskab
  • barnedåb
  • konfirmation
  • vielse / velsignelse

Ellers skal du henvende dig til borger.dk for at anmelde disse ting:

  • omsorgs & ansvarserklæring
  • navngivning 
  • navneændring
  • begravelse

Men selvom det muligvis ikke er Allehelgens Kirke eller Sundkirken, du skal have fat i, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.