Søndag d. 22. september 2019, Kl. 12:00 til kl. 13:00

Konfirmandindskrivning

Ingen kirkekaffe denne søndag

Medvirkende
Ingrid Gadager Jørgensen
Sted
Allehelgens Kirke