07 JUN

Højmesse i Allehelgens Kirke

Dato: 
Søndag d. 7. juni 2020, Kl. 12:00 til kl. 13:00

Ungarnsgade 43, 2300 København S

Line Bønding

14 JUN

Højmesse i Sundkirken

Dato: 
Søndag d. 14. juni 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Lodivej 9, 2300 København S

Suzette Ejdrup

21 JUN

Højmesse i Allehelgens Kirke

Dato: 
Søndag d. 21. juni 2020, Kl. 12:00 til kl. 13:00

Ungarnsgade 43, 2300 København S

Mik Kjerulff

26 JUN

Filmklubben

Dato: 
Fredag d. 26. juni 2020, Kl. 17:00 til kl. 20:00

Allehelgens Kirke

Janne Nyborg

28 JUN

Højmesse i Sundkirken

Dato: 
Søndag d. 28. juni 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Lodivej 9, 2300 København S

Line Bønding

05 JUL

Højmesse i Allehelgens Kirke

Dato: 
Søndag d. 5. juli 2020, Kl. 12:00 til kl. 13:00

Ungarnsgade 43, 2300 København S

Line Bønding

12 JUL

Højmesse i Sundkirken

Dato: 
Søndag d. 12. juli 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Lodivej 9, 2300 København S

Suzette Ejdrup

19 JUL

Højmesse i Allehelgens Kirke

Dato: 
Søndag d. 19. juli 2020, Kl. 12:00 til kl. 13:00

Ungarnsgade 43, 2300 København S

Mik Kjerullf

26 JUL

Højmesse i Sundkirken

Dato: 
Søndag d. 26. juli 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00

Lodivej 9, 2300 København S

Mik Kjerullf

02 AUG

Højmesse i Allehelgens Kirke

Dato: 
Søndag d. 2. august 2020, Kl. 12:00 til kl. 13:00

Ungarnsgade 43, 2300 København S

Line Bønding